Poznaj nas

Poznaj nas!

„Wołajcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, przyjdźcie i radujcie się przed obliczem Jego”
Ps 100, 1-2

Jesteśmy katolicką wspólnotą charyzmatyczną. Sercem naszej wspólnoty i źródłem radości jest Duch Święty, przenikający Boga samego i posyłany przez Jezusa dla każdego, kto tylko chce otworzyć swoje serce na Jego ożywczy powiew. Możesz tego doświadczyć w MIEŚCIE DAWIDA!

„Chwalcie  Go, błogosławcie Jego imię, bo dobry jest Pan”
Ps 100, 4

W każdą niedzielę o godz. 17:30  spotykamy się , aby kontynuować wielbienie Boga, które rozpoczęliśmy podczas Mszy świętej.

„Z pokorą przyjmijcie dane wam słowo, które ma moc was zbawić”
Jk 1,21

Członkowie wspólnoty spotykają się w tzw. grupach dzielenia – aby dzielić się Bożym Słowem i Jego działaniem w codziennym życiu, a także zwykłymi radościami i troskami. Grupy dzielenia podzielone są na kobiece i męskie. Mamy także spotkania małżeństw. Wszystko w duchu wolności.