Harmonogram spotkań

Harmonogram spotkań
Harmonogram spotkań:
 • niedziela (5.06) – brak spotkania,
 • niedziela (12.06) – brak spotkania – Parafiada,
 • sobota (18.06) godz. 18.00 – wspólnotowa Msza Św. na górze w kościele i modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała,
 • niedziela (26.06) godz. 18.00 – uwielbienie na dole w kaplicy, po uwielbieniu konferencja na temat Tajemnic Wiary,
 • lipiec sierpień – brak spotkań
  Zaplanowany termin rekolekcji:
 • 26-27-28 sierpień
  Miejsce:
  Dom rekolekcyjny w Łopocznie.
  szczegóły dotyczące rekolekcji przekażemy na spotkaniu 26.06
Nasze spotkania to wspólne wielbienie Boga. Modlitwa uwielbiania jest najdoskonalszą formą modlitwy. Podczas naszych cotygodniowych spotkań, otwieramy się na Ducha Świętego, który uzdalnia nas do takiej modlitwy. U nas każdy jest mile widziany, ponieważ Bóg kocha każdego! Gdy zaczynamy uwielbiać naszego Stwórcę, oddajemy Mu cześć i stawiamy Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wtedy wszystko inne jest na właściwym miejscu. Przyjdź i przekonaj się sam!
Nasze spotkania mają charakter otwarty. Serdecznie wszystkich zapraszamy!