Jak funkcjonuje wspólnota?

 

Jak funkcjonuje wspólnota?

 

Członkowie wspólnoty spotykają się w tzw. grupach dzielenia – aby dzielić się Bożym Słowem (tutaj możesz pobrać kartę spotkania ze Słowem Bożym) i Jego działaniem w codziennym życiu, a także zwykłymi radościami i troskami. Grupy dzielenia podzielone są na kobiece i męskie. Mamy także spotkania małżeństw. Wszystko w duchu wolności.

 

Oprócz tego wyodrębniły się w naszej wspólnocie rozmaite posługi:

Diakonia uwielbienia

„Jak dobrze jest dziękować Ci Panie i śpiewać psalm Twojemu Imieniu.” Ps 92

Grająco-śpiewające wielbienie Boga. Wszyscy kochający muzykę i śpiew znajdą tu swoje miejsce.

 

 

 

diakonia_nauczania

Diakonia nauczania

Staramy się uczyć wspólnie żyć wiarą i być świadkiem Jezusa w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym.

 

 

 

 

diakonia_wstawiennicza

Diakonia wstawiennicza

Jezus powiedział : „(…) zaprawdę powiadam wam: jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię moje, tam Jestem pośród nich.”
Mt 18, 15

Modlimy się za tych, którzy tego potrzebują, którzy są słabi i się źle mają. Jak dobrze jest móc liczyć na pomoc i wsparcie innych.

 

 

Diakonia prorockadiakonia_prorocka

„Charyzmat proroctwa jest jednym z darów Ducha Świętego; to mówienie w Imieniu Boga ku zbudowaniu ludzi, ku ich pokrzepieniu i pociesze.” 1 Kor 14, 3

Służenie darem proroctwa w czasie spotkań modlitewnych, (przekazywanie Słowa wspólnocie – odpowiedzialnym za diakonię, Pasterzowi lub odpowiedzialnym za prowadzenie spotkań; rozeznawanie Słowa przekazywanego przez inne osoby). Posługa w diakonii wiąże się ściśle z codziennym trwaniem na modlitwie, troską o czystość wewnętrzną, wymaga systematycznego kontaktu ze stałym spowiednikiem/kierownikiem duchowym.

 

 

Diakonia dziecięca 

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.”
Mk 10, 14

Tu dzieci mają możliwość rozwoju i pogłębiania relacji z Bogiem poprzez zabawę i zajęcia edukacyjne. Wielbienie Boga poprzez prowadzenie najmłodszych i trochę starszych drogami wiary. Tu każdy może stać się jak dziecko, a przecież do takich należy Królestwo niebieskie.

 

 

Diakonia liturgicznadiakonia_liturgiczna

„Ci którzy dobrze sprawują posługę diakona zdobywają sobie zaszczytną pozycję i wielką pewność w wierze, którą mamy w Chrystusie Jezusie.” 1 Tm, 3, 13

Adresowana do mężczyzn, którzy czują w sobie przynaglenie do posługi przy świętych tajemnicach naszej wiary.

 

 

 

Diakonia techniczna

Bo oprócz duchowej strony potrzebujemy nagłośnienia tego, co w naszych duszach gra na Chwałę Pana. Tu znajdą miejsce osoby umiejące obsługiwać sprzęt komputerowy, aby nagrywać konferencje, wyświetlać slajdy oraz zajmować się akustyczną stroną wielbienia Pana.

 

 

 

 

diakonia_logistyczna

Diakonia logistyczna, tzw.”eventowa

Zajmująca się organizacją naszych wyjazdów i spotkań okolicznościowych.